X

 “นักเศรษฐศาสตร์” ชี้ มาตรการลดแลกแจกแถม เสี่ยงกระทบวินัยการคลัง ได้ไม่คุ้มเสีย

“นักเศรษฐศาสตร์” ชี้ มาตรการลดแลกแจกแถม เสี่ยงกระทบวินัยการคลัง ได้ไม่คุ้มเสีย

#TOPNEWS #เศรษฐา #เพื่อไทย

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น