X

ไม่ต้องเล่นใหญ่ สวน”สุริยะ” 20บาทตลอดสายม่วง-แดงของรัฐทำได้เลย

“ดร.สามารถ” สอนมวย “สุริยะ” รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สีม่วง-แดงของรัฐ อย่าเล่นใหญ่ เริ่มได้ทันที ส่วนทั้งระบบต้องไม่เกิน 1 ปี

#topnewsonline #ข่าวการเมือง #สามารถ #สุริยะ #รถไฟฟ้า #20 บาท #คมนาคม

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น