X

“กนก-ธีระ” หน่าย “พรเพชร” คุมสภาไม่อยู่ ปล่อย “เพื่อไทย-ก้าวไกล” เปิดสงครามน้ำลาย

“กนก-ธีระ” หน่าย “พรเพชร” คุมสภาไม่อยู่ ปล่อย “เพื่อไทย-ก้าวไกล” เปิดสงครามน้ำลายด่าหยาบกลางสภา

#TOPNEWS #เพื่อไทย #ก้าวไกล #สภา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น