X

ปากดีที่หนึ่ง “วิโรจน์” ฟิวส์ขาด ซัด “สส.เพื่อไทย” ผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้

ปากดีที่หนึ่ง “วิโรจน์” ฟิวส์ขาด ซัด “สส.เพื่อไทย” ผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้ เจ้าตัวลั่น ไม่ถือสาไม่ให้ราคา

#TOPNEWS #วิโรจน์ #ก้าวไกล #เศรษฐา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น