X

“ยายขิ่น” เปรียบ “ก้าวไกล” ชนะเลือกตั้งซ่อม สส. ระยองเขต 3 ไม่ต่าง อสุรกาย “กายแก้ว”

แรงไม่แผ่ว “ยายขิ่น” ชี้ เหตุผลที่ “ก้าวไกล” ชนะเลือกตั้งซ่อม สส. ระยองเขต 3 ไม่ต่าง อสุรกาย “กายแก้ว”

#STALKER
#TOPNEWS
#เลือกตั้งซ่อมระยองเขตสาม
#ก้าวไกลชนะเลือกตั้งซ่อมระยองเขตสาม
#ก้าวไกล
#อสุรกาย
#ครูกายแก้ว

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น