X

“ดร.อานนท์” เอือม “ระบอบยธ. ไทย” ฟาด “ทักษิณ” ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

“ดร.อานนท์” เอือม “ระบอบยธ. ไทย” ฟาด “ทักษิณ” ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จี้คนชงพักโทษ ต้องรับผิดชอบ

#TOPNEWS #อานนท์ศักดิ์วรวิชญ์ #ทักษิณ

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น