X

ขุดโครงการน้ำผลาญชาติยุค “ยิ่งลักษณ์” กระทุ้ง “เศรษฐา” อย่าเอากลับมาหลอกหลอนคนไทย

ขุดโครงการน้ำผลาญชาติยุค “ยิ่งลักษณ์” กระทุ้ง “เศรษฐา” อย่าเอากลับมาหลอกหลอนคนไทย แบก “นักโทษเทวดา” ส่อพารัฐบาลพัง

#เศรษฐาทวีสิน #ยิ่งลักษณ์ #ทักษิณ

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น