X

เตือนรัฐบาลระวังดันนโยบายเทกระจาดก่อหนี้-แตะสถาบัน-ทะเลาะกองทัพ มีสิทธิอายุสั้น

เตือนรัฐบาลระวังดันนโยบายเทกระจาดก่อหนี้-แตะสถาบัน-ทะเลาะกองทัพ มีสิทธิอายุสั้น

#Topnews #รัฐบาล #เศรษฐา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น