X

โซเชียลวิจารณ์ยับ “ปกาเกอะญอ” ชักธง ประกบ ธงชาติไทย ชี้อันตรายชาติ

โซเชียลวิจารณ์ยับ “ปกาเกอะญอ” ชักธง ประกบ ธงชาติไทย ชี้อันตรายชาติ เชื่อมีคนยุยง ปลุกปั่น วอนหน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบ แก้ไข

#HotSocial
#ปกาเกอะญอ
#กลุ่มชาติพันธุ์
#แบ่งแยกดินแดน
#ธงชาติไทย
#ชักธง
#ชาติพันธุ์
#ก้าวไกล
#เศรษฐา
#นายกคนที่30
#ทักษิณชินวัตร
#ประยุทธ์จันทร์โอชา
#แก๊งทะลุวัง
#พิธา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น