X

“ลอรี่” แฉ “ก้าวไกล” เล่มเกมทำสภาล่ม ใส่ไฟฝ่ายรัฐบาล ไม่เห็นหัวเกษตรกร

เล่นใหญ่ไม่เลิก “ลอรี่” แฉยับ “ก้าวไกล” เล่นเกมทำสภาล่ม พรรคมี 149 สส. แต่ไม่โผล่แสดงตนสักหัว

#TOPNEWS #สภาล่ม #ก้าวไกล #ลอรี่ #รวมไทยสร้างชาติ #ราคากุ้งตกต่ำ #วันมูหะมัดนอร์มะทา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น