logo
X

เอกชนสหรัฐฯ โวย “ไบเดน” ร้องเพิ่มภาษีนำเข้า “อุปกรณ์โซลาร์เซลล์” จากจีน

เอกชนสหรัฐฯ โวย “ไบเดน” จัดทำมาตรการคุ้มครองธุรกิจสหรัฐฯ ร้องเพิ่มภาษีนำเข้า “อุปกรณ์โซลาร์เซลล์” จากจีน

#topnewstv #โซลาร์เซลล์ #สหรัฐ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น