logo
X

“ดร.โสภณ” ลั่น ไม่เห็นข้อดีในการปล่อยเช่าที่ดิน 99 ปี – “ดร.เสรี” แนะ รบ.ในการป้องกัน

“ดร.โสภณ” ลั่น ไม่เห็นข้อดีในการปล่อยเช่าที่ดิน 99 ปี – “ดร.เสรี” แนะ “รัฐบาล” ในการป้องกัน เช่น ราคาซื้อ ภาษี และขอบเขตในพื้นที่เช่าซื้อ

#topnewstv #เศรษฐา #เช่าที่ดิน99ปี

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น