logo
X

“ในหลวง-พระราชินี”โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ตรอกโพธิ์

“ในหลวง-พระราชินี”โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน-เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ชุมชนตรอกโพธิ์

#topnewstv #ถุงพระราชทาน #เพลิงไหม้ตรอกโพธิ์

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น