logo
X

“ณรงค์” เปิดเอกสาร “ชัดเจน” กนอ. เอี่ยว ร.ฟ.ท. แต่ “วีริศ” จะเป็นผู้ว่าฯการรถไฟ

“ณรงค์” เปิดเอกสารเช่าที่ดิน “ชัดเจน” กนอ. เอี่ยว ร.ฟ.ท. แต่ “วีริศ” จะเป็นผู้ว่าฯการรถไฟ

#Topnews #วีริศอัมระปาล #เช่าที่ดิน

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น