logo
X

หนุ่มแก๊งคอลฯ สำนึกผิด ขอบวชชดใช้กรรม

หนุ่มถูกหลอกทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ประเทศเพื่อนบ้าน สำนึกผิดขอบวชให้ผู้เสียหาย เผยไปอยู่ 8 เดือน ถูกทำร้ายร่างกาย จนต้องร้องขอความช่วยเหลือกลับไทย

#แก๊งคอลเซ็นเตอร์
#ถูกหลอก
#บวชทดแทน

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น