logo
X

ออสเตรเลีย ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า นร.ต่างชาติ

ออสเตรเลีย ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า นร.ต่างชาติ

#ออสเตรเลีย
#เพิ่มค่าธรรมเนียม
#วีซ่า
#นรต่างชาติ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น