logo
X

“ลุงชาญ” ชนะไม่สุดทาง “ศาลฯ” รับฟ้องคดีทุจริตถุงยังชีพ อาจต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่

“ลุงชาญ” ชนะไม่สุดทาง “ศาลฯ” รับฟ้องคดีทุจริตถุงยังชีพ อาจต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่

#topnewstv #ชาญพวงเพ็ชร์ #นายกอบจ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น