logo
X

รุมปรามาส “สว.” จัดตั้ง จี้ “กกต.” สอยร่วงกราวรูดพวกฮั้วเข้ารอบ

รุมปรามาส “สว.” จัดตั้ง จี้ “กกต.” สอยร่วงกราวรูดพวกฮั้วเข้ารอบ

#TOPNEWS #อัครเดชวงษ์พิทักษ์โรจน์
#กล้านรงค์จันทิก #ดรอานนท์
#สว #กกต #เลือกตั้งสว

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น