logo
X

“ธนาธร-ชัยธวัช” ปลุกวาทกรรมบิดเบือน “สว.ฝ่ายปชต.” แบ่งพรรคแบ่งพวก อย่างน่ารังเกียจ

การเมืองเสื่อมทราม “ธนาธร-ชัยธวัช” ปลุกวาทกรรมบิดเบือน “สว.ฝ่ายปชต.” แบ่งพรรคแบ่งพวก อย่างน่ารังเกียจ

#topnewstv #ก้าวไกล #สมาชิกวุฒิสภา #เลือกตั้งสว

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น