logo
X

“สภาสูงหมดเสน่ห์” เลือกตั้ง “สว.” น้ำเงินปล่อยหมัดน็อคชนะขาด

“สภาสูงหมดเสน่ห์” เลือกตั้ง “สว.” น้ำเงินปล่อยหมัดน็อคชนะขาด แดงน่าจะหมดเสน่ห์ ส้มโม้ไว้เยอะ ไม่เป็นไปตามที่โม้

#topnewstv #เลือกตั้งสว #น้ำเงินชนะ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น