logo
X

“พ่อน้องเพรส” ฟาดเชื่อมจิต ฝากให้คิด เอาเด็กมาขู่ผู้ใหญ่ ไม่นานได้ซึ้งแน่

8 ขวบยังขนาดนี้ “พ่อน้องเพรส” ฟาดเชื่อมจิต ฝากให้คิด เอาเด็กมาขู่ผู้ใหญ่ ปลายทางไม่นานรู้ซึ้งแน่

#topupdate #น้องไนซ์ #หนุ่มกรรชัย #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี #พระพุทธเจ้า #ทนายธรรมราช

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น