logo
X

“เวียดนามแอร์ไลน์” เจอวิกฤตการเงิน เสี่ยงล้มละลาย “ลุฟท์ฮันซ่า” ประกาศขึ้นค่าตั๋ว

“เวียดนามแอร์ไลน์” เจอวิกฤตการเงิน เสี่ยงล้มละลาย “สายการบินลุฟท์ฮันซ่า” ประกาศขึ้นค่าตั๋ว เก็บค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม ผ่านบัตรโดยสาร

#topnewstv #เวียดนามแอร์ไลน์ #สายการบินลุฟท์ฮันซ่า

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น