logo
X

“พระอาจารย์มาร์ติน” สละเงินสร้างถนนลาดยางกว่า 2 กิโลให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวก

“พระอาจารย์มาร์ติน” ลูกศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงตามหาบัว สละเงินสร้างถนนลาดยางกว่า 2 กิโลให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวก

#topnewstv #พระอาจารย์มาร์ติน #วัด

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น