logo
X

“รพ.มงกุฎวัฒนะ” ลั่นประกาศเตรียมถอนตัวจากการเป็นคู่สัญญา “ประกันสังคม”

“รพ.มงกุฎวัฒนะ” ลั่นประกาศเตรียมถอนตัวจากการเป็นคู่สัญญา “ประกันสังคม” หลังถูก ผู้ประกันตน สั่งให้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลกว่า 8 หมื่นบาท

#topnewstv #มงกุฏวัฒนะ #ถอนตัวประกันสังคม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น