logo
X

อิสระ วิเคราะห์ต่างชาติเข้ามาเช่าที่ดินในไทย 99 ปีไม่ใช่เรื่องใหม่-ขายชาติกินหรือไม่?

“อิสระ” วิเคราะห์ “ต่างชาติ” เข้ามาเช่าที่ดินในไทย 99 ปี ไม่ใช่เรื่องใหม่แบบนี้เป็นการขายชาติกินหรือไม่?

#topnewstv #อิสระ #ขายชาติ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น