logo
X

โปร่งใสจริงหรือ “กกต.” เริ่มนับคะแนนเลือก “สว.ระดับประเทศ” แบบแบ่งกลุ่มแล้ว

โปร่งใสจริงหรือ “กกต.” เริ่มนับคะแนนเลือก “สว.ระดับประเทศ” แบบแบ่งกลุ่มแล้ว อนุญาตให้สื่อและผู้ติดตาม มอนิเตอร์ผ่านจอนอกห้องเท่านั้น

#topnewstv #กกต #นับคะแนน

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น