logo
X

ถูกของ “เพนกวิน” ย้อนฟังคำพูดหล่อๆ กรงไม่อาจขังแสงดาว เพราะตอนนี้กวินหนีออกปท.แล้ว

ถูกของ “เพนกวิน” ย้อนฟังคำพูดหล่อๆ กรงขังไม่อาจขังแสงดาว เพราะตอนนี้กวินหนีออกปท.แล้ว

#topnewstv #เพนกวินพริษฐ์ #3นิ้ว

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น