logo
X

“หมอภูมิ” ลืมกระเป๋าใส่เงินที่เซเว่น ซึ้งน้ำใจพนักงานรีบติดต่อส่งคืน ทำดีต้องชื่นชม

“หมอภูมิ” ลืมกระเป๋าใส่เงินที่เซเว่น ซาบซึ้งน้ำใจพนักงานพยายามติดต่อส่งคืน

#topupdate #พนักงานเซเว่น #เซเว่น #น้องเปิ้ล #น้องเปิ้ลพนักงานเซเว่น #ของหายได้คืน #หมอภูมิ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น