logo
X

“นายกฯ” ไม่กลัว “ฝ่ายค้าน” ขู่ฟ้องศาลระงับเงินดิจิทัล ลั่น เราทำถูกต้อง ตรวจสอบได้

“นายกฯ” ไม่กลัว “ฝ่ายค้าน” ขู่ฟ้องศาลระงับเงินดิจิทัล ลั่น เราทำถูกต้อง ตรวจสอบได้

#topnewstv #เศรษฐา #นายก

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น