logo
X

“ธนกร” ซัดหน้า “วิโรจน์” พาดพิง “สุทิน” เป็นหุ่นเชิด “ประยุทธ์” อภิปรายไม่เหมาะสม

“ธนกร” ซัดหน้า “วิโรจน์” พาดพิง “สุทิน” เป็นหุ่นเชิด “ประยุทธ์” อภิปรายไม่เหมาะสมพุ่งเป้าผิดประเด็นอย่างแรง ควรสร้างสรรค์กว่านี้

#topnewstv #ธนกร #วิโรจน์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น