logo
X

เอาแล้ว “ยายขิ่น” โดน สส.ก้าวไกลฟ้อง หาว่าเป็นแอดมินเพจดัง โซเชียลส่งกำลังใจ

โซเชียลส่งพลังใจ “ยายขิ่น” โดน สส.ก้าวไกลฟ้อง หาว่าเป็นแอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร

#topupdate #สสก้าวไกล #สสแบงค์ #ก้าวไกล #ยายขิ่น #วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น