logo
X

ย้อนที่มา “ลอดช่องสิงคโปร์” จากรุ่นสู่รุ่น 80 ปี ความต่างที่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิม

ย้อนที่มา “ลอดช่องสิงคโปร์” จากรุ่นสู่รุ่น 80 ปี ความแตกต่างตามกาลเวลา แต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิม เช็คพิกัดร้านใหม่ จะได้ไม่พลาดมาชิมลิ้มลองรสชาติ

#topnewsonline #topnews #evergreen #toppeople #ลอดช่องสิงคโปร์ #ณรงค์จักรธีรังกูร #ฮุ่ยเจ็งจักรธีรังกูร #สามแยกเจริญกรุง #สิงคโปร์โภชนา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น