รองคณบดีนิด้า เดือดปุด ซัดสื่อดัง ปั่นไม่หยุด FAKE NEWS วัคซีนโควิด!

รองคณบดีนิด้า เดือดปุด ซัดสื่อดัง ปั่นไม่หยุด FAKE NEWS วัคซีนโควิด!

หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า… หยุดกล่าวหาเท็จ หยุดให้ร้ายกระทรวงสาธารณสุข น่าตกใจที่มีข้อมูลว่า ไฟเซอร์เสนอขายวัคซีนให้ไทย 13 ล้านโดส แต่รัฐบาลไทย ไม่ซื้อ แม้จะมีเงื่อนไขว่า ให้วัคซีนก่อน จ่ายเงินทีหลังได้ ก็ถูกปฏิเสธ มากไปกว่านั้น ข้อเสนอนี้มาถึงประเทศไทย 4 ครั้ง ก็ยังไม่ได้รับความสนใจ

วันนี้ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเท็จ ผู้กล่าวหากระทรวงสาธารณสุข ใช้ข้อมูลเท็จ มาสร้างความเสียหายให้แก่กระทรวงสาธารณ สุขสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงดังนี้

1 : Pfizer เคยเสนอขายวัคซีนให้ไทย 13 ล้าน จริงหรือไม่
@ ตัวเลข 13 ล้านเป็นตัวเลขที่ไฟเซอร์ใช้ในการนำเสนอ Head Office เพื่อเตรียมการหารือกับรัฐบาล ไม่ใช้จำนวนที่เสนอขาย
ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเกิดจากการกำหนดแผนที่รัฐบาลเคยตั้งว่าจะมีการจัดซื้อวัคซีนแบบ Bi-lateral agreement คิดเป็น 10% ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 6.7 ล้านคน (คนละ 2 โดส รวม ประมาณ 13 ล้านโดส)

2 : ไม่ต้องใช้เงินซื้อ มีวัคซีนให้ใช้ก่อนค่อยจ่ายทีหลัง
@ ไม่จริง การจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ ต้องมีการวางเงินจองตามเงื่อนไขในสัญญา และไม่มีการจัดส่งวัคซีนให้ก่อนแต่อย่างไร

3: ไฟเซอร์เสนอรัฐบาลไป 4 รอบ แต่ถูกปฏิเสธ
@ ไม่จริง ที่ผ่านมาไฟเซอร์ได้เข้านำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในระยะต่างๆ รวมถึง ผลการใช้จริงในประเทศต่างๆ อยู่เป็นระยะ

รัฐบาลไม่เคยปฏิเสธการเข้าพบผู้แทนบริษัทฯ ที่ผ่านมาคุณลักษณะของวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ ไบโอเอนเทค อาจมีข้อจำกัดเรื่องการขนส่ง จัดเก็บ และระยะเวลาส่งมอบ แต่ด้วยการปรับปรุงให้สามารถจัดเก็บได้สะดวกขึ้น การขยายช่วงอายุผู้สามารถรับวัคซีนได้ในกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่ 16 ปี และอีกไม่นานในเด็กอายุ 12 รวมถึง ในอนาคต

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตออกไป จึงทำให้ รัฐบาลให้ความสนใจ และได้เชิญผู้แทนบริษัทไฟเซอร์ในประเทศไทยเข้าหารือ ในวันที่ 22 เม.ย. ซึ่งผมร่วมเป็นประธานในครั้งแรก และได้ดำเนินการสั่งจองพร้อมเข้าสู่การพิจารณาร่างเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด

ขอความกรุณาทุกท่าน หยุดแชร์ข้อมูลเท็จ และหยุดแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองในสถานการณ์โรคระบาด และความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจผิดต่อกระทรวงสาธารณสุข และความสับสนแก่ประชาชน

2021 04 28 9 10 26

 

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการเจรจาจองซื้อวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ที่ได้มีการส่งต่อในโซเชียลมีเดียว่า กรณีดังกล่าวได้มีการส่งต่อในโซเชียลมีเดีย โดยที่ไม่ได้สอบทานแหล่งข้อมูลอย่างดี จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับประชาชน ซึ่งตนยืนยันว่า

1. กรณีที่ระบุว่าไฟเซอร์เคยเสนอขายวัคซีนให้ไทย 13 ล้านโดสนั้นไม่เป็นความจริง เพราะตัวเลข 13 ล้านโดส เป็นตัวเลขที่บริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย ใช้ในการนำเสนอบริษัทแม่ เพื่อเตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

2. กรณีระบุว่าการซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ไม่ต้องใช้เงินซื้อมีวัคซีน ให้ใช้ก่อนค่อยจ่ายทีหลังนั้น ก็ไม่เป็นความจริง การจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ต้องมีการจ่ายเงินจองตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และไม่มีข้อเสนอในการจัดส่งวัคซีนให้ใช้ก่อนแต่อย่างใด กรณีนี้ผู้ที่ได้รับการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลฯน่าจะตั้งข้อสงสัยแล้วว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ที่จะมีบริษัทไหนให้ใช้วัคซีนก่อน โดยไม่ต้องเสียเงิน ท่ามกลางสถานการณ์การแย่งชิงวัคซีนทั่วโลก

และ 3 กรณีระบุว่าไฟเซอร์เสนอขายวัคซีนให้กับรัฐบาลถึง 4 รอบ แต่ถูกปฏิเสธนั้น ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ก็ยืนยันอีกว่า ไม่เป็นความจริงเช่นกัน โดยที่ผ่านมาไฟเซอร์ได้เข้ามานำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในระยะต่างๆ รวมถึงผลการใช้จริงในต่างประเทศให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมควบคุมโรคเป็นระยะ ยืนยันว่าไม่เคยมีการปฏิเสธการเข้าพบ ซึ่งเดิมวัคซีนของไฟเซอร์ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิ -75 องศาเซลเซียสตลอดเวลา และเก็บในตู้เย็น 2-8 องศาฯได้เพียง 5 วัน อันนี้คือข้อจำกัดเดิม แต่เมื่อเรามีการข้อข้อมูลเพิ่มเติม จึงทราบว่ามีผลการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการคงตัวของวัคซีน และความสามารถในการจัดเก็บที่สะดวกขึ้น ใช้อุณหภูมิในการจัดเก็บน้อยลงจากเดิม ที่ -20 องศา ทำให้การจัดส่งวัคซีนในไทยสะดวกขึ้น รวมถึงวัคซีนสามารถใช้ได้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และเงื่อนไขที่บริษัทสามารถส่งวัคซีนให้ใช้ได้ภายในปี 2564 จึงมีการเจรจาต่อเนื่อง เพื่อจองซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา

 

179565132 4340438659324315 3603215208799143618 n2

 

179542244 4340438792657635 7311177070046824444 n3

 

179231388 4340439089324272 260611459276608897 n4

 

ล่าสุด ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า “เอาไงกับ Workpoint Today ดีครับ?

กระทงที่ 1 ลงข่าวที่เป็น Fake News พอสถาบันวัคซีนออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ก็ยังไม่เอาข่าวนี้ออก (จริงๆข้อนี้ความผิดสองกระทงเลย)
กระทงที่ 2 เอารูปประกอบข่าว ที่ “ไม่ใช่” ภาพจากการประชุมวันนี้ (วันนี้ไม่ได้ประชุมห้องนี้ และผู้มาประชุมก็ไม่ตรง สีเสื้อนายกก็ไม่เหมือน มาทำให้คนเข้าใจผิดว่า นายก ไม่ได้ใส่แมสก์อีกแล้ว (วันนี้ท่านใส่ตลอดเวลา)
นี่หรือครับสื่อรุ่นใหม่?

ปล. ล่าสุด 8.00 น. น่าจะเห็นโพสต์ผมแล้ว เลยเปลี่ยนภาพข่าวที่ 2 เป็นรูปอื่น แต่ข่าว Fake News ยังไม่เอาออก
https://www.facebook.com/workpointTODAY/posts/1588054114897194
https://www.facebook.com/workpointTODAY/posts/1588321124870493

 

176337478 4531333973548873 8876104944717386605 n

 

177360726 4531338320215105 2324475070780850420 n

 

176389110 4532161383466132 3980856343683965759 n

 

2021 04 28 9 09 07

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก