ดอยวาวี ปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก หลังยอดติดโควิดทะลุ 211 ราย

ชาวเขาดอยวาวี ปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก ป้องกันโควิด-19 ล่าสุดยอดผู้ป่วยในเชียงรายเพิ่มต่อเนื่องยอดรวม 211 ราย ด้าน สปป.ลาวสั่ง งดนำสินค้าเข้ามาแขวงบ่อแก้ว เด็ดขาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อสม.และชาวบ้านห้วยส้าน หมู่ 1 ตำบลบห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำโดย นายศักดา ตาหมี่ สารวัตรกำนันตำบลห้วยชมภู นำเจ้าหน้าที่ช่วยกันตั้งด่านปิดทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวด โดยไม่อนุญาตให้คนในหมู่บ้านออกนอกหมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่อนุญาตให้คนนอกพื้นที่เข้าไปภายในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ยังมีการนำต้นไม้มาขวางถนนไม่ให้สัญจรเข้าออกบริเวณพื้นที่ดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย โดยให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางสายหลัก เส้นทางแม่สรวย-ดอยวาวีแทน หลังมีชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่ และมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 อย่างน้อย 2 คน

นายศักดา สารวัตรกำนันตำบลห้วยชมภู กล่าวว่า การปิดหมู่บ้านดังกล่าวเป็นมติของชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมีกำหนดระยะเวลาปิดเป็นเวลา 14 วัน หรืออาจจะยาวกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะหนักขึ้นหรือคลี่คลายลง โดยจะมีการคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิและลงรายชื่อของบุคลากรทุกคนที่เข้าออกหมู่บ้าน หากเป็นในหมู่บ้านหากไม่ธุระจำเป็นจะไม่ให้ออกไปไหน หากคนนอกพื้นที่ไม่มีเหตุสมควรก็จะไม่ให้เข้าหมู่บ้านโดยเด็ดขาด เพราะร้านอาหารหรือร้านกาแฟในพื้นที่ได้ปิดให้บริการหมด เว้นแต่จะเป็นผู้ประกอบการค้าที่เดินทางมารับวัตถุดิบกาแฟเพื่อไปจำหน่าย ซึ่งมีการติดต่อการค้าไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งตำบลห้วยชมภู 11 หมู่บ้านจะดำเนินการลักษณะนี้ทุกหมู่บ้าน รวมไปถึง 3 หมู่บ้านพื้นที่ดอยช้างและอีกหลายหมู่บ้านบนดอยวาวี ตำบลวาวี ก็ดำเนินลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

 

a 9

ด้านนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เร่งจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งออกเป็น 2 ล็อต โดยในล็อตแรก ได้รับในต้นเดือนเมษายน จำนวน 5,000 โดส ใช้สำหรับฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2,500 คน สำหรับล็อตที่ 2 ได้รับเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา จำนวน 11,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ประมาณ 5,800 คน สำหรับวัคซีนที่ล็อตแรกในต้นเดือนเมษายน ได้ทำการสนับสนุนด้านการสาธารณสุขชายแดน กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรภาครัฐ ใน 7 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง และอำเภอเมือง จำนวน 1,800 คน กลุ่มบุคลากรการแพทย์ของเอกชน จำนวน 200 คน และบุคลากรด่านหน้าชายแดน ใน 7 อำเภอชายแดน ประมาณ 500 คน

 

a 13

ซึ่งได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกครบตามเป้าหมาย 2,500 คน แล้ว สำหรับวัคซีนล็อตที่ 2 จำนวน 11,000 โดส จะนำมาฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน ประมาณ 5,200 คน กลุ่มโรคประจำตัวประมาณ 400 คน กลุ่มทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำด่านต่างๆ จำนวน 280 คน ซึ่งวัคซีนในรอบที่ 2 นี้ จะได้เริ่มทำการฉีดตั้งแต่วันที่ 22- 23 เมษายน 2564 ให้ครบตามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังเข็มแรก ใน 21-28 วัน หรือ 3 – 4 สัปดาห์ที่ได้รับเข็มแรกไปแล้วตามลำดับต่อไป

 

a 11

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ระลอกเมษายน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 16 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากนอกจังหวัดเชียงรายทั้งหมด รักษาหายแล้ว 15 ราย กำลังรักษา 196 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 211 ราย โดยแยกตามรายอำเภอ คือ อ.เมืองเชียงราย 91 ราย อ.แม่สาย 56 ราย อ.เชียงของ 5 ราย อ.เชียงแสน 4 ราย อ.แม่จัน 9 ราย อ.เทิง 6 ราย อ.ขุนตาล 3 ราย อ.แม่ลาว 7 ราย อ.พญาเม็งราย 3 ราย อ.แม่สรวย 4 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 5 ราย อ.พาน 12 ราย อ.เวียงชัย 1 ราย อ.เวียงป่าเป้า 4 ราย เวียงแก่น 1 ราย โดยผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 196 ราย แบ่งเป็นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 74 ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ราย รักษาตัวอยู่ที่ Hospitel 67 ราย นอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยใช้กล่องกระดาษมาทำเป็นเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยหากมีจำนวนมากขึ้น

 

a 12

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ด่านศุลกากรเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเชื่อมกับ อ.เชียงของ ได้แจ้งหยุดการเดินทางเข้าออกและห้ามนำเข้าสินค้าเข้าสู่แขวงบ่อแก้ว โดยมีหนังสือด่วนที่สุดลงนามโดยรองเจ้าแขวงบ่อแก้ว ในฐานะหัวหน้าคณะชุดเฉพาะกิจ ควบคุมโรคระบาดโควิด-19 แจ้งไปยังถึงเจ้าเมืองในเขตแขวงบ่อแก้วทั้ง 5 เมือง ภาคธุรกิจการค้า ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ คณะเจ้าหน้าที่ภายในแขวง โดยมีเนื้อหา 1.หยุดการเดินทางเข้า-ออก ทางบก,ทางน้ำและทางอากาศ ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดเข้ามาแขวงบ่อแก้วอย่างเด็ดขาด นับแต่วันที่ 21 เมษา 2021 เป็นต้นไป ถ้ามีความจำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันจากคณะเฉพาะกิจต้นทางที่เดินทางมา 2.สำหรับรถขนส่งสินค้าทุกประเภท ให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ด่านเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เข้ามาในตัวเมืองห้วยทราย สำหรับรถขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายของได้ เช่น รถน้ำมันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ให้หยุดนำเข้าชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการห้ามนำเข้าสินค้าประเภทอาหารทะเลสด อาหารทะเลแช่แข็งทุกประเภท พืชผัก จากต่างประเทศด้วย

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยโดยเฉพาะ จ.เชียงราย คงเป็นสาเหตุให้มีการดำเนินการในประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องร่วมมือกันภายในประเทศให้ดีที่สุดและเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19 ให้ได้เพื่อให้เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ผลกระทบจากคำสั่งใน สปป.ลาว ดังกล่าวคงจะยังไม่เห็นโดยทันทีแต่คงจะเริ่มภายใน 2-3 วันนี้

 

a 10

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก