วอนผู้ใหญ่ใจบุญ สานฝันน้องๆสร้างห้องเรียนอนุบาล หลังโรงเรียนสร้างเสร็จ แต่เงินไม่พอจนต้องติดหนี้ร้านค้ากว่า 1.5 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวศูนย์ข่าวท๊อปทีวีภาคใต้ พร้อมด้วยนางสาวกัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ บก.ข่าวข่าวท๊อปทีวีภาคใต้ นายสายัณห์ ศรีใหม่ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านเผียน ตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 หลังจากนางสาวเพชรลดา สมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเผียนมีหนังสือถึง ผอ. ศูนย์ข่าวท๊อปทีวีภาคใต้ เพื่อขอความช่วยเหลือในการระดมทุนช่วยเหลือก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล 1 ตามโครงการ “รวมน้ำใจสื่อมวลชนพัฒนาโรงเรียนบ้านเผียน” ตั้งแต่ช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา โดยจะทำการก่อสร้างห้องเรียน สนามเด็กเล่นและบริเวณที่จะเทพื้นคอนกรีตหน้าเสาธง ซึ่งทางโรงเรียนได้ว่าจ้างช่างก่อสร้างในท้องถิ่นเริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนตามที่ร้องขอความอนุเคราะห์ไปล่วงหน้า โดยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ทีมช่างก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้างสำรองจ่ายและค้างค่าใช้จ่ายเอาไว้ก่อน รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 170,000-200,000 บาท

23930

20201229 140040 scaled

20201229 140206 scaled

1608787918465

จากการตรวจสอบการก่อสร้างล่าสุดพบว่าแม้ผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างห้องเรียนจะบริจาคโดยการโอนเงินสมทบทุนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสิชล ชื่อบัญชี“รวมน้ำใจสื่อมวลชนพัฒนาโรงเรียนบ้านเผียน” หมายเลขบัญชี 679-9-28146-3”แค่ 30,000 บาทเศษ แต่ในการก่อสร้างห้องเรียนทางผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้ปกครอง ทีมช่าง และร้านวัสดุก่อสร้างได้สำรองจ่ายและดำเนินการก่อสร้างไปก่อนจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เหลือเพียงการสร้างห้องน้ำและทาสีห้องเรียน ห้องน้ำเท่านั้น ซึ่งก่อนปิดเทอมใหญ่นางสาวเพชรลดา สมเพชร ผอ.โรงเรียนบ้านเผียนและคณะครู ได้ทำการย้ายนักเรียนอนุบาลที่เคยเรียนในห้องสมุดมาเรียนที่ห้องเรียนใหม่ ท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของนักเรียนอนุบาล ฯทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้าเรียนช่วงเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2564 เพิ่มมากขึ้น โดยจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2564 นี้”

นางสาวเพชรลดา สมเพชร เปิดเผยว่าโรงเรียนบ้านเผียนอยู่ถิ่นชนบทห่างไกล ทุรกันดาร โดยตั้งอยู่ บริเวณที่ราบเชิงเขาและมีภูเขาล้อมรอบห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 65 กิโลเมตร ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนจำนวน 85 คน มีข้าราชการครู 5 คน โรงเรียนมี อาคาร สปช. ค หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน และอาคารที่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดียวให้ 2 หลัง จำนวน 5 ห้อง โดยใช้เป็นห้องเรียน3 ห้องและใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องใช้เป็นห้องสมุด 1 ห้อง ขาดห้องเรียนระดับอนุบาล 1 ห้อง ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอนของระดับอนุบาลชั่วคราว

“ทั้งนี้โรงเรียนไม่มีงบประมาณจากต้นสังกัดสำหรับการสร้างอาคารเนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนน้อย และโรงเรียนยังขาดแคลนด้านเครื่องเล่นสนามเด็กล่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ข่าวท๊อปทีวีภาคใต้ในการหาทุนสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณในการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความ พร้อมในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยของบประมาณสนับสนุนดังนี้ 1.สร้าง อาคารเรียนระดับอนุบาล ( ตามแบบแปลนที่เสนอไปในข้างต้น) 2.สร้างหลังคาคร่อมกันฝนด้านหน้าห้องอนุบาล ด้วยแผ่นเมทัลชีท ( ขนาดกว้าง 5×6 เมตร 3.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งแบบไฟบอร์ หรือ แบบพลาสติก) และ 4.เทพื้นคอนกรีต หน้าเสาธง (ขนาดกว้าง 5×10 เมตร) สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าแรงช่างและอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ในโครงการดังกล่าวได้มีการประมาณการไว้ที่ 170,000-200,000 บาท

“หากผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาคเงินร่วมในการก่อสร้างอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นและอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวท๊อปทีวีภาคใต้ 081-6761299 ,0910697031 และโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสิชล ชื่อบัญชี“รวมน้ำใจสื่อมวลชนพัฒนาโรงเรียนบ้านเผียน” หมายเลขบัญชี 679-9-28146-3” แม้ผู้ใจบุญจะโอนเงินสมทบทุนสร้างห้องเรียนเข้ามาเพียง 30,000 บาทเศษ แต่ได้รับความกรุณาจากนายสุพจน์ ศรีใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน ทีมช่างและร้านวัสดุก่อสร้างทำการสำรองจ่ายไปก่อน จนการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในช่วงเปิดเทอมใหม่เดือน พ.ค.นี้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอีกว่า 150,000 บาท จะรอผู้บริจาคสมทบเพื่อจ่ายให้กับทีมช่างและร้านวัสดุก่อสร้างต่อไป”

 

1608787327939

1608787327940

นายไพฑูรย์ อินทศิลา กล่าวว่า ตามกำหนดการโครงการนี้กำหนดประกอบพิธีมอบอาคารเรียนและอื่น ๆ ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 หรือต้นเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางผู้บริหารและทีมงานท๊อปทีวี จึงเลื่อนกำหนดการมอบอาคารเรียน “มอบความรัก มอบอาคารเรียนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านเผียน” ในวันที่ 14 ก.พ.2564 ตรงกันวันวาเลนไทน์ แต่สถานการณ์โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดรุนแรง จึงจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดการมอบอาคารเรียนออกไปจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเบาบางหรือกลับเป็นปกติ ก่อนจะพิจารณากำหนดวันมอบห้องเรียนโรงเรียน โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในวันดังกล่าวคณะสื่อมวลชนโยเฉพาะศูนย์ข่าวท๊อปทีวีทั่วประเทศเคลื่อนพลร่วมพิธี “มอบความรัก มอบอาคารเรียนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านเผียน”อย่างยิ่งใหญ่ต่อไป.

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก