สุพรรณบุรีผู้ป่วยยังเพิ่มรายวัน บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน เร่งเปิดรพ.สนามอำเภอ

สุพรรณบุรีผู้ป่วยยังเพิ่มรายวัน บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน เร่งเปิดรพ.สนามอำเภอ

สุพรรณบุรี ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก180รายต้องเร่งเปิดรพ.สนามอำเภอ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สุพรรณบุรียังขาขึ้นมีผู้ติดเชื้อทุกวันล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 180 รายเคนที่มาจากต่างจังหวัด 72 รายคนในจังหวัดสุพรรณบุรีอีก 108 รายมีผู้เสียชีวิตอีก 2 รายเป็นหญิงไทยอายุ 40 ปีชาว ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง 1รายและ หญิงไทยอายุ 32 ปีชาวตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง อีก 1 ราย

ทางด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีนายปรีชา ทองคำ  นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลายแก้วศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด19 ในส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในช่วงขาขึ้นมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องวันที่ 24 กรกฎาคม มีผู้ติดเชื้ออีก 180 รายมาจากต่างจังหวัด 72 รายคนในจังหวัดสุพรรณบุรี 108 รายและมีผู้เสียชีวิต2ราย ส่วนกลุ่มโรงงานแปรรูปไก่ และโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและการสื่อสารในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง ที่มีผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติจำนวนมากจนกลายเป็นคลัสเตอร์ในวันนี้ได้ลดลง แสดงว่ามาตรการควบคุมต่างๆที่เราได้ไปดำเนินการร่วมกับโรงงาน นั้นใช้ได้ผล จึงฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราได้รับความร่วมมือสถานการณ์ต่างๆก็จะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้

ตนได้สั่งการให้เร่งเข้าไปตรวจพนักงานในโรงงานที่ติดเชื้อแบบ  Rapid Antigen Test เพื่อแยกคนให้เร็วที่สุดว่าคนไหนติดเชื้อต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนใครที่กลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว14วันส่วนคนที่ไม่ติดก็สามารถไปทำงานได้เพื่อให้ธุรกิจเขาเดินต่อไปได้ ซึ่งสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของสุพรรณบุรี มีผู้ป่วย 2,000 กว่ารายยังรักษาตัวอยู่ 1,459รายแต่เตียงมีอยู่ 1,134 เตียงกระจายอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 10 อำเภอโรงพยาบาลสนาม3แห่งโรงพยาบาลสนามอำเภอ 4แห่งที่เปิดไปแล้วและมีแนวทางจะต้องเปิดครบทุกอำเภอและมี Hospitel อีก 2 แห่งทั้งหมดรวมกันมี 1,134 เตียงแต่มีผู้ป่วย1,459 คนซึ่งผู้ป่วยที่เกินต้องไปอยู่ที่ Home Isolation  หรือต้องไปรักษาตัวที่บ้านตนได้กำชับให้ทีมงานสาธารณสุข ต้องวางระบบเพื่อให้คนที่รักษาตัวที่บ้านได้รับยาตามอาการที่เขาเป็น ต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของทางสาธารณสุขได้ ต้องมีเครื่องมือเช่นปรอทวัดไข้ หรือเครื่องวัดออกซิเจนต้องจัดเตรียม ให้เขาวัดตัวเองได้ส่วนคนที่อาการหนักต้องอยู่ในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อม โดยกำหนดให้รักษาที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

ส่วนคนที่สุพรรณบุรีที่อยู่ต่างพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพและเขตปริมณฑลหากตรวจแล้วมีเชื้อแต่ไม่มีเตียงรักษา จะมาสุพรรณเรายินดีต้อนรับที่จะรักษาแต่ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอน ปัญหาที่เราตอนนี้คือพอท่านมาจากจังหวัดอื่นและมีผลบวกมาแล้วจะเดินวอล์คอินเข้าไปที่โรงพยาบาลสนามเลยปรากฎว่าเข้าไม่ได้ก็จะมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ดังนั้นถ้าจะเข้าโรงพยาบาลสนามต้องลงทะเบียนไว้ก่อนซึ่งตนได้ให้ทางสาธารณสุขดำเนินการประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนได้ทราบว่าท่านติดเชื้อในระดับไหนเพื่อจะได้จัดให้ไปอยู่สถานที่ที่เหมาะสมกับอาการดังนั้นจึงต้องเข้าสู่ระบบการรักษาของทางสาธารณสุข ส่วนมาตรการยังเหมือนเดิมเช่นร้านอาหารปิดห้าทุ่ม ห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและขอความร่วมมือการออกจากบ้านคือห้าทุ่มถึงตีสี่ โรงเรียนยังไม่เปิดให้เรียนออนไลน์  การรวมกลุ่มคนไม่เกิน20คนและเน้นคัดกรองบุคคลกำชับการตั้งจุดตรวจคัดกรอง คนที่เดินทางเข้าออกพื้นที่สุพรรณบุรี ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทาง ต้องฉีดวัคซีนและต้องมีแอฟติดตามตัว และผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน และต้องกักตัว14วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยโดยมอบหมายให้รองผู้ว่า ทั้ง3ท่านกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.และ อสม.เข้มงวดตรวจตราคนที่มาจากต่างพื้นที่ มาพักในพื้นที่หรือสถานประกอบการเกี่ยวกับที่พักต้องทำบัญชีถ้ามีประชาชนจากต่างพื้นที่เข้ามาพักต้องรายงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ

o9vKpcYM 2 30A59odq 8

ทางด้านนายบารมี เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์โควิดระบาด และมีนโยบายให้ทุกอำเภอมีศูนย์พักคอย ทางอำเภอศรีประจันต์ เห็นว่าพื้นที่โกดังของตนแห่งนี้มีความเหมาะสมมีพื้นที่กว้างขวางอยู่ห่างจากชุมชน ทางครอบครัวตนมีความยินดีให้ใช้พื้นที่เพื่อช่วยเหลือกันโดยมีหลายส่วนราชการในพื้นที่มีประชาชนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันพัฒนา เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ 50 เตียง แต่เราตั้งเตียงเผื่อไว้แล้ว100 เตียงเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้นในอนาคตหลังจาก50 เตียงก็จะขยายออกไปได้อีกถึง200เตียงต้องขอขอบคุณผู้ที่ร่วมกันบริจาคเข้ามาทุกท่านที่ช่วยกันอย่างไรก็ตามเรายังขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ ฆ่าเชื้อและจะเปิดรับผู้ป่วยเข้ามาได้ภายในเร็วๆนี้

knpiOlH5 9 u9hiMoDP 10 TVfocPhg 16

ภัทรพล พรมพัก จ. สุพรรณบุรี

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก