แพทย์จุฬาภรณ์ฯ ค้านฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 3 แพทย์ – พยาบาล ก่อน ปชช.

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง 7 เหตุผล คัดค้านฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรการแพทย์ก่อนประชาชน มองเห็นแก่ตัวเกินไป