รัฐบาลเตรียม 5 มาตรการสธ.-แผนเผชิญเหตุรองรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

รัฐบาลเตรียม 5 มาตรการสธ.-แผนเผชิญเหตุรองรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ทำเนียบฯ 1 ก.ค.- “ไตรศุลี” เผย รัฐบาลเตรียม 5 มาตรการทางสาธารณสุขและแผนเผชิญเหตุรองรับ Phuket Sandbox เสริมศักยภาพส่วนเตียงผู้ป่วย เวชภัณฑ์ ยา ทีมสอบสวนโรคและห้องปฏิบัติการเต็มที่ ยกเป็นแนวทางดำเนินการพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเพิ่มความเชื่อมั่นประชาชน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 1 ก.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความพร้อมของมาตรการด้านต่าง ๆ ในการรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามโมเดล Phuket Sandbox ระหว่างการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ได้รายงานถึงความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโมเดล Phuket Sandbox ซึ่งหากดำเนินการได้ราบรื่น ประสบความสำเร็จจะเป็นแนวทางการการดำเนินการด้านสาธารณสุขสำหรับพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอื่น ๆ ในประเทศต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับ Phuket Sandbox ประกอบด้วย 5 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ด้านวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรร วัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนชาวภูเก็ตที่มีอยู่ประมาณ 540,000 คน รวมถึงประชากรแฝง กลุ่มแรงงานที่อพยพเข้ามาทำงาน ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งภายในสิ้นเดือนมิถุนายนจะฉีดได้ตามเป้าหมายคือร้อยละ 70 ซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้นก่อนเปิดเมือง

มาตรการที่ 2 การคัดกรองคนเข้าเมือง โดยผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยงทั้งด่านอากาศ ด่านบก และ ด่านท่าเรือ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มหรือมีผลตรวจคัดกรองโควิด 19 ในเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของเชื้อเข้ามาในจังหวัวภูเก็ต

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและชุมชนเสี่ยง โดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้ได้รับวัคซีนน้อยกว่าเกณฑ์ เช่น ในโรงเรียน ซึ่ง จ.ภูเก็ต มีโรงเรียนจำนวน 12 แห่ง มีขนาดตั้งแต่ 500 ถึง 2,000 กว่าคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้คัดกรองในระบบ Sentinel Surveillance สุ่มตรวจต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

มาตรการที่ 4 มีความพร้อมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ตามเงื่อนไขหรือมีผลตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วยังคงต้องตรวจหาเชื้อซ้ำ อีก 3 คร้ัง คือวันแรกที่เดินทางมาถึง วันที่ 3 -5 และวันที่ 13-14 โดยห้องปฏิบัติการสามารถ ตรวจหาเชื้อได้ประมาณวันละ 1,500 ตัวอย่าง และจะประสานกับเอกชนเพิ่มปริมาณตรวจหาเชื้อ สามารถตรวจได้ถึงวันละ 3,000 คน นอกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะช่วยสนับสนุนใน ด้านเทคนิคในการตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

มาตรการที่ 5 ด้านการรักษาพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขมีข้อสั่งการด้านการเตรียมเตียงและห้อง ICU รองรับผู้ป่วยประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และCohort ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่มีอาการและมีความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ภายใน 48 ชั่วโมง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นนั้นจะพิจารณาดำเนินการตั้งแต่ปรับลดกิจกรรมลง, กำหนดให้เที่ยวในเส้นทางที่กำหนด, ให้ทำกิจกรรมในพื้นที่ที่พัก ไปจนถึงยุติโครงการ ตามเงื่อนไขสถานการณ์ 5 ระดับ ได้แก่ 1.กรณีที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยกว่า 90รายต่อสัปดาห์ 2.ลักษณะการกระจายของโรคทั้ง 3 อำเภอและมากกว่า 6 ตำบล 3.มีผู้ติดเชื้อครองเตียงมากกว่า80%ของศักยภาพของจังหวัด 4.มีการระบาดมากกว่า 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างหรือหาความเชื่อมโยงไม่ได้ และ 5.พบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้าง ควบคุมไม่ได้

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ได้มีการเสริมศักยภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันในส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 มีดังนี้ 1) เตียงรับผู้ป่วยวิกฤต สีแดง เขตสุขภาพที่11 มีจำนวนทั้งสิ้น 89 เตียง ในจังหวัดภูเก็ตมี 26 เตียง ใช้ไป 9 คงเหลือ 17 เตียง 2) เตียงรับผู้ป่วยอาการปานกลาง สีเหลือง เขตสุขภาพที่11 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,092 เตียง ในจังหวัดภูเก็ตมี 195 เตียง ใช้ไป 27คงเหลือ 168 เตียง 3) เตียงรับผู้ป่วยอาการน้อย สีเขียว เขตสุขภาพที่11 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,058 เตียง โดยในจังหวัดภูเก็ตมี 435 เตียง ใช้ไป 15 คงเหลือ 420 เตียง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทางด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทุกรายการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขทำให้มีสต๊อกได้เกิน 1 เดือน ยารักษาโควิด-19 Favipiravir 200 mg. มีการตรวจเช็คแบบเรียลไทม์ ซึ่งปัจจุบันภูเก็ตมีการจ่ายยาเพื่อรักษา 50 เม็ด/วัน ปัจจุบันคงเหลือ 3,772 เม็ด แต่ในส่วนของเขตสุขภาพที่ 11 ทั้งหมดมีการจ่าย 1,020 เม็ด/วัน คงเหลือ 21,864 เม็ด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทางด้านศักยภาพของทีมสอบสวนโรค ในจังหวัดภูเก็ต มี 23 ทีม ขณะที่ทั้งเขตสุขภาพที่ 11 มี 120 ทีม ขณะที่ศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรวจ RT-PCR นอกโรงพยาบาล จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรมภูเก็ตไม้ขาว (โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต) คลินิกเวชกรรมลากูน่าภูเก็ต (โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต) ศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต(โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ศูนย์การค้าจังซีลอน(โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์) และกะตะเซ็นเตอร์ (โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต)

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก