ก้าวไกล ย้ำตั้งส.ส.ร.ยกร่างรธน.-ปิดสวิสต์ส.ว.

ก้าวไกล ย้ำตั้งส.ส.ร.ยกร่างรธน.-ปิดสวิสต์ส.ว.

กรุงเทพฯ 13 มิ.ย.- พรรคก้าวไกล แฉ ร่างแก้ไขรธน.ของพปชร. แก้ระบบเลือกตั้งเพื่อให้พรรคตัวเองได้รับประโยชน์ ยืนยันต้องมีส.ส.ร.ยกร่างรธน.ใหม่ ยกเลิกอำนาจส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ว่า การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งครอบคลุมหลายประเด็น หลายมาตรา แม้จะมีเนื้อหาปลีกย่อยบางส่วนที่ดูเหมือนจะดี เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่เนื้อแท้ทำให้เกิดความสับสน ปะผุให้กับรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. ข้อเสนอแก้ไขหลายมาตรา เป้าหมายที่แท้จริงในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับพลังประชารัฐมีเพียง 2 ประการ ประการแรกคือแก้ไขระบบการเลือกตั้ง ซึ่งคสช.เชื่อมั่นว่าการเสนอแก้ไขระบบการเลือกตั้ง จะเป็นขนมล่อให้นักเลือกตั้งจำนวนมากสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ และ หากไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานได้ โดยมีส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 400 คน และลดส.ส.บัญชีรายชื่อลงเหลือ 100 คนนั้น จะทำให้พรรคพลังประชารัฐได้เปรียบในการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งเล็กลง ง่ายต่อการเอาชนะ โดยอาศัยอำนาจรัฐ อำนาจเครือข่ายอิทธิพลและอำนาจทุน ประกอบกับเมื่อไม่ต้องนำเสียงของประชาชนทุกเสียงมาคำนวณจำนวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว เสียงของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกฯ อีก ก็จะเป็นเสียงตกน้ำ เป็นเสียงที่ไม่มีความหมาย

นายชัยธวัช กล่าวว่า การเสนอแก้บทบัญญัติมาตรา 144 โดยยกเลิกเนื้อหาความรับผิดชอบของส.ส.และส.ว.ที่พยายามแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการ ของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย และการเสนอแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 185 โดยยกเลิกเหตุแห่งความรับผิดของส.ส.และสว. ที่ทำการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของเจ้าหน้าที่รัฐ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือให้ความเห็นชอบในการจัดโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐยังเปิดช่องให้ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลสามารถเข้าไปเบียดบังงบฯ จากภาษีของประชาชนนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้

“โดยสรุปการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของ พปชร.มีเป้าหมายแท้จริงอยู่ที่การเบี่ยงเบนประเด็นออกจากการจัดรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ แก้ระบบเลือกตั้งให้ตัวเองได้เปรียบโดยไม่ยกเลิกอำนาจสว.ในการเลือกนายกฯ และเปิดช่องให้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปเบียดบังนำงบประมาณของประเทศไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองได้ พรรคก้าวไกลจึงขอเรียกร้องไปยังส.ส.และพรรคการเมืองทั้งหลาย อย่าร่วมสังฆกรรมกับละครแก้รัฐธรรมนูญฉากนี้ ซึ่งไม่ได้นำประเทศออกจากวิกฤติรัฐธรรมนูญ ไม่ได้นำไปสู่การคืนอำนาจให้ประชาชน ไม่นำไปสู่อะไรเลยนอกจากเป็นการปูทางให้พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายกฯ อีกสมัย” เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าว

นายชัยธวัช กล่าวว่า ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาฯ วาระพิเศษซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย.นี้ ซึ่งมีข่าวว่าวันที่ 22 มิ.ย. หรือ 29 มิ.ย.นี้ พรรคก้าวไกลขอคัดค้านหากมีการเตะถ่วงการพิจารณาพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ แล้วเลื่อนวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรามาพิจารณาก่อน หากพรรคการเมืองฝ่ายไหนยอมตกลง เปลี่ยนวาระการประชุมเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรามาแทนการพิจารณาวาระที่ค้างอยู่ แบบนี้ถือเป็นการสมคบคิดกันหลอกลวงประชาชน

นายชัยธวัช กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ ส.ส.และพรรคการเมือง หันกลับมาสู่แนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยเริ่มต้นจากการผลักดันให้เร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ จากนั้นก็ผลักดันให้เกิดการลงประชามติขอความเห็นชอบของประชาชน และนำสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนจริง ๆ วันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) จะมีการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในส่วนของพรรคก้าวไกลจะเสนอเรื่องการทำประชามติ และการแก้ไขรายมาตราที่ให้ความสำคัญอันดับแรกกับการแก้ไขมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกฯ

ด้าน นายรังสิมันต์ โรม กล่าวว่า มีประเด็นที่สำคัญในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระเเรก ที่ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภา จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่า ส.ว.ไม่มีความชอบธรรมอะไรเลย เเละเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจากส.ว.ไม่ได้มามากจากการเลือกตั้งของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างหากที่เป็นตัวเเทนของพี่น้องประชาชนโดยเเท้จริง

“ในส่วนของพรรคก้าวไกล เราไม่คิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ทำอยู่เป็นการแก้วิกฤตที่เกิดขึ้น ทั้งที่มาของ ส.ว.อำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ ปัญหาองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ และปัญหาอีกจำนวนมากทำให้เรามาสู่วิกฤตในปัจจุบัน การแก้รัฐธรรมนูญเพียงเเค่เพื่อเเก้ ระบบเลือกตั้ง มาตรา 144 และเเก้เพื่อสิทธิ์บางอย่าง ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญอย่างเเท้จริง เราคิดว่าการแก้แบบนี้เป็นการสมคบคิดทำลายเสียงของประชาชน เเละทำให้เสียงของประชาชนตกน้ำ ซึ่งคงไม่ใช่ทางออกของประเทศนี้ที่จะเป็นสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เราในฐานะ ส.ส.เเละพรรคการเมืองที่ยืนหยัดเพื่อพี่น้องประชาชน เรามีหน้าที่ที่จะหยุดกระบวนการนี้ และเราจะใช้กลไกในรัฐสภา เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” นายรังสิมันต์ กล่าว

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก