“บิ๊กตู่” สั่งเร่งสร้างผลงานอีก 1 ปีที่เหลือให้เป็นรูปธรรมส่งต่อรัฐบาลหน้า

“บิ๊กตู่” สั่งเร่งสร้างผลงานอีก 1 ปีที่เหลือให้เป็นรูปธรรมส่งต่อรัฐบาลหน้า

นายกฯ ห่วงเกษตรกรเร่งช่วยพ้นความยากจน เชื่อทุกคนมองเห็นความตั้งใจที่ทำเพื่อประชาชนและประเทศมาตลอดหลายปี ย้ำ เข้มงวดใช้งบฯคุ้มค่า ห้ามทุจริต ไม่เป็นธรรม สั่งเร่งสร้างผลงานตามยุทธศาสตร์ใน 1 ปีที่เหลือเพื่อส่งต่อรัฐบาลหน้า

วันที่ 8 มิ.ย.-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แสดงความเป็นห่วงเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ชาวสวน ว่าจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยได้ทำการมอบนโยบายไปแล้วเพื่อเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมในช่วง 1 ปีที่เหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันและเตรียมพร้อมดำเนินการเพื่อส่งต่อในวันข้างหน้าให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแผนงาน 1 ปีแผนงาน ระยะปานกลาง 3 ปีและยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปดำเนินการต่อไม่ได้ขัดข้องในโครงการที่เสนอขึ้นมาแต่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคัดกรองซึ่งมีคณะกรรมการหลายระดับที่จะพิจารณาร่วมกันไม่ต้องการเพื่อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้นผลประโยชน์ต้องตกอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคนในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

 

ขณะที่การปฏิรูปการศึกษาซึ่งขณะนี้มีการเสนอและแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาในบางประเด็นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไปแล้วปัญหาของการศึกษาไทย ยืนยัน ว่าการศึกษาไทยไม่ได้ล้มเหลวไปทั้งหมด แต่หลายอย่างจำเป็นต้องปรับให้ทันยุคทันสมัยตามสถานการณ์โลกและสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้บริบทของประเทศไทยที่มีความแตกต่างกับหลายประเทศ ต้องหาวิธีการดำเนินการให้เหมาะสมและถูกต้องทั้งบุคลากรครูหลักสูตรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพิจารณาพ.ร.บ.การศึกษาเพื่อจะปฏิรูปการศึกษาของไทย

 

โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ว่างบประมาณที่มีอยู่รัฐบาลจะใช้อย่างคุ้มค่า ปัญหาการศึกษาของให้ระมัดระวังการทุจริต ได้เน้นย้ำให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมตามที่มีการพูดอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งครม. อนุมัติแค่เพียงหลักการ ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการต่างๆจำเป็นต้องรับผิดชอบตนเองในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารยืนยันที่จะรับผิดชอบและทำทุกอย่างให้คนไทยทั้งประเทศไม่มีการละเว้นใครและจะทำให้มากที่สุดครอบคลุมทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะแค่คนรักหรือคนชอบ แม้จะมีคนทั้งเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่สามารถไปโกรธใครได้ แต่ขอให้ระมัดระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่ปัญหาบ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ เกิดปัญหาตามมา ทำให้แผนงานที่วางไว้ดำเนินการต่อไม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายรับฟังคำชี้แจงที่เป็นประโยชน์และข้อเท็จจริงการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมาธิการของการพิจารณางบประมาณ

 

พลเอกประยุทธ์ ยังขอความร่วมมือกับทุกคนให้เป็นกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าแก้ปัญหาโควิด19 ตลอดระยะเวลาหลายปีซึ่งบางคนทำงานไม่ได้หยุดพักจนเกิดความจนเกิดความเจ็บป่วยอยากให้ทุกคนเห็นใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก การทำงานเหล่านี้คือพลังของคนไทย

 

ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะมีการเติบโตด้านการส่งออกที่มากขึ้นขณะเดียวกันในหลายประเทศจากการประเมินก็พบว่าในปี 2565 เศรษฐกิจจะเติบโตมากขึ้นในทุกภูมิภาคดังนั้นประเทศไทยต้องเดินหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างท้าทายเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดือนหน้าได้โดยเฉพาะการเติบโตเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถิติสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 120 มีมูลค่าถึง 5 แสนล้านบาทในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไทยตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านล้านบาท จากเศรษฐกิจชายแดน แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านด้วย

 

นายกรัฐมนตรี ยังขอความเข้าใจว่าที่มีการประชุมในเวทีระดับโลกหลายเวที ได้หารือถึงเศรษฐกิจในอนาคตต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือการเดินหน้าเพิ่มศักยภาพประเทศไทยทางการค้าการลงทุนการค้าการลงทุนให้เป็นไปตามกติกาที่ออกมาโดยจะเน้นความเข้มแข็งอดทนเพิ่มขีดความสามารถคนในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆที่ออกมา ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนหลายโครงการบางครั้งอาจดูไม่สำเร็จสักเรื่อง แต่ก็สามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งวางแผนงานตามยุทธศาสตร์ใน 1 ปีข้างหน้าต้องมีผลงานจับต้องได้ เป็นความร่วมมือกันทุกขั้นตอนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมือง ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จะทิ้งกันไม่ได้

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีขอเวลาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูหนี้สินการศึกษากยศ.ที่ต้องใช้เวลาพิจารณาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่กับทุกคนมาหลายปีซึ่งทุกคนน่าจะทราบดีว่าตนมีความตั้งใจมีเจตนาอย่างไรจึงขอแค่ความเข้าใจจากทุกคน แม้จะบังคับใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของประชาชนและความต้องการของทุกคนแต่ย้ำว่า ตนฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ซึ่งเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับชมรมชาวนาวางแผนการพัฒนาชาวนาและนำความคิดเห็นมาขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเพิ่มรายได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นการลดต้นทุนการผลิตและนำไปสู่การบริหารในรูปแบบวิสาหกิจอย่างครบวงจร

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก