เกษตรกรสุพรรณฯ ผวาโรคระบาดลัมปีสกินระบาดหนักทั้งจังหวัด

จากกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ ลัมปีสกิน ในสัตว์ประเภทโค กระบือ ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี มีโค กระบือ เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน  ในหลายพื้นที่และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกประกาศเป็นเขตโรคระบาดทั้งจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ด้วยขณะนี้พบสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 3-4-7 และมีแนวโน้มที่โรคจะแพร่กระจายไปในวงกว้างซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบสวนโรคที่มาจากปัจจัยการเคลื่อนย้ายโค กระบือ มีชีวิตจากพื้นที่เกิดโรคไปยังพื้นที่อื่น จังหวัดสุพรรณบุรีพบสัวต์ชนิดโคป่วยด้วยโรคลัมปี สกินซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่บ้านทัพยายดาบ หมู่ 5 ต.ทัพหลวง และบ้านบ่อหว้า หมู่ 3 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังท้องที่จังหวัดอื่นได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหนะของโรคระบาด

2021 06 03 9 17 47

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรลัมปี สกิน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบืออาศัยอำนาจตามความในมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อที่1ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกินในสัตว์ชนิดโคและกระบือ ข้อที่2ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโคและกระบือหรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

2021 06 03 9 18 35

ทางด้าน นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและให้กำลังใจพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ เปิดเผยว่าเราพบโรคลัมปี สกิน ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ที่ตำบลหนองหญ้าไซ และตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ ซึ่งเราได้ประกาศเขตพื้นที่โรคระบาดชั่วคราวไปแล้วหลังจากนั้นก็มาพบที่ อ.ด่านช้าง และพื้นที่ต่างๆทุกอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคลัมปีสกีน  โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่อุบัติใหม่ ของเอเชีย  ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ประเภทโค กระบือ ว่าอาการของโรคนี้มีอยู่ 4 ระยะคือระยะที่1มีอาการซึมเป็นไข้ การกินอาหารจะน้อยลง ระยะที่2 จะเกิดตุ่ม ขึ้นให้เห็นได้ชัดตามผิวหนัง ต้นคอ หรือเหนียง หรือตามลำตัว บางตัวลงข้อ บางตัวเข้าสู่ภายใน ระยะที่ 3 จะเป็นแผลที่แตกออกมา ซึ่งระยะที่2และระยะที่ 3 จะเป็นระยะที่แพร่ระบาดได้ ส่วนตัวที่จะนำเชื้อก็คือแมลงวัน ตัวเหลือบ ตัวดูดเลือดยุงต่างๆ โดยเฉพาะแมลงวันคอกที่อยู่กับวัว ระยะที่4 ก็จะตกสะเก็ดและจะเริ่มหายถ้าเชื้อไม่ลงไปในส่วนสำคัญ การสูญเสียส่วนใหญ่จะเป็นลูกวัวอายุยังน้อย เพิ่งคลอดใหม่ซึ่งร่างการอ่อนแอทั้งแม่ทั้งลูก

2021 06 03 9 20 18

สำหรับการป้องกันเราต้องป้องกันตัวที่เป็นพาหะโดยเฉพาะแมลงวัน ตัวเหลือบ ตัวดูดเลือดยุงต่างๆให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง อีกส่วนคือติดมุ้งป้องกันไม่ให้ตัวพาหะเหล่านี้มารบกวนส่วนตัวที่แสดงอาการเราก็จะรักษาตามอาการ ใช้ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะควบคู่กันเพื่อบรรเทาส่วนการสูญเสียมักจะเกิดกับลูกวัวอายุประมาณ2-3เดือน โดยทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เราได้เข้าไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีวันหยุดราชการ ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มีความเป็นห่วงเกษตรกร กลัวจะใช้วัคซีนที่ไม่ได้มาตรฐาน และใช้ไม่ถูกขั้นตอน จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เลี้ยงอยู่จำนวน 7,559 ราย มีโคและกระบือ จำนวน173,323ตัวส่วนมากจะเลี้ยงโคขุนซึ่งเลี้ยงแล้วก็ส่งขายต่อและเลี้ยงวัวไทย แบบไล่ทุ่ง มีโคติดเชื้อแล้วกว่า 2,000ตัวและรักษาหายแล้วจำนวนหนึ่ง

2021 06 03 9 20 53

ทางด้านนายชูชาติ หนูทา อายุ 57 ปีเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคขุน รายใหญ่ อยู่พื้นที่หมู่ 1 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าเลี้ยงโคขุนลูกผสมพันธุ์บรามันและแม่พันธุ์ มากว่า 17 ปีขณะนี้มีโคขุนกว่า 150 ตัวและมีโคติดเชื้อลัมปีสกีน  15 ตัวรักษาหายแล้ว 13 ตัวยังเหลืออีก 2ตัวแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อเพิ่มอีกหรือไม่เนื่องจากเป็นการระบาดที่เพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ 20วันหลังพบว่าโคมีการติดเชื้อก็รีบรักษาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และศึกษาในยูทูป  ยังเหลืออีก2ตัวที่ยังอาการหนักมีตุ่มขึ้นทั่วตัวไม่ค่อยกินอาหารมีอาการซึม ขาบวม ท้องเสียมีน้ำตาไหลตาเจ็บ ตัวที่เป็นแล้วรักษาหายนั้นใช้เวลาไม่เกิน 5 วันแต่2ตัวนี้รักษามาได้7-8วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่เกิดใหม่ยังไม่เคยเจอทำให้การรักษานั้นยากตนก็กลัวว่าโคขุนที่ตนเลี้ยงจะตายเนื่องจากมีราคาแพงตัวละกว่า 50,000 บาท ตนกลัวจะเกิดความเสียหายขึ้นส่วนโคขุนที่ตนเลี้ยงนี้จะมีพ่อค้ามารับซื้อส่งไปขายที่ประเทศเวียดนาม

 

 

ข่าว/ภาพ ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก