คณะสงฆ์เมืองคอนกว่า 250 วัดรวมพลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้ “เจ้าคุณเจือ”

คณะสงฆ์เมืองคอนกว่า 250 วัดรวมพลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้ “เจ้าคุณเจือ”

คณะสงฆ์เมืองคอน 23 อำเภอกว่า 250 วัดรวมพลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้ “เจ้าคุณเจือ”

จากกรณีที่”สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แจ้งที่ประชุม มส. สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้ง ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป “พระธรรมวชิรมุนี” เป็นเจ้าคณะ กทม.และถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ และพบว่ามีการแต่งตั้งในลำดับที่ 1.28 พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งที่พระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ” วัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิมยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไปพากันวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากพระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ”เป็นพระภิกษุที่ “ตงฉิน” ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้เมื่อปี พ.ศ.2533 และมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้รูปหนึ่งที่ในวงการพระสงฆ์เมืองไทยให้การยอมรับ โดยทางฝ่ายความมั่นคงรายงานอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ร้ายแรงและโยนความผิดให้กับ “เจ้าคุณเจือ” จึงส่งกำลังตำรวจเข้าอารักขาเจ้าคุณเจือ วัดมุมป้อม และพระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม ตลอด 24 ชม. ในขณะที่คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้นัดรวมตัวเพื่อร่วมเสวนา หาแนวทางการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเจ้าคุณเจือในวันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพปัญญาสุธี วัดแจ้งวรวิหาร ต.ท่าวัง อ.เมือง ตามที่มีการนำเสนอข่าวมาแล้วนั้น

20211010 131915
วันนี้ ( 10 ต.ค.) เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสจากวัดต่าง ๆ ทั่วทั้ง 23 จังหวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่ห้องประชุมพระเทพปัญญาสุธี วัดแจ้งวรวิหาร จนแน่นห้องประชุม ต้องใช้เก้าอี้เสริมนั่งด้านนอกห้องและระเบียงหน้าห้อง โดยมีการลงชื่อทุกรูปรวมกว่า 20 รูป/วัด ท่ามกลางกำลังตำรวจนอกเครนื่องแบบมาอารักขาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่ โดยมีพระครูกาแก้วขันติโก เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีอายุเกือบ 100 ปีและพรรษาอาวุโสสูงสุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานนำสวดมสต์ไหว้พระและกล่าวอารธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารช่วยปกป้องคุ้มครองพระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ” พระสังฆาธิการและพระพุทธศาสนาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งปวง พระครูพรหมเขตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับหน้าที่เป็นพระวิทยากรนำเสนอเรื่องราวและสาเหตุของการที่พระสังฆาธิการทั้งจังหวัดมารวมตัวกันในวันนี้ เพื่อร่วมกันเสวนาหาแนวทางดำเนินการให้กำลังใจ ให้ความเป็นธรรมกับพระราชปริบัติเวที “เจ้าคุณเจือ” ที่ถูกมติมหาเถระสมาคมแต่งตั้ง28 พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม ขึ้นมาดำรงตำแหน่งซ้ำซ้อน ผิดหลักเกณฑ์และเรียบของคณะสงฆ์และราชการ โดยการรวมตัวกันในวันนี้ภายใต้หลักสาราณียธรรม 6 ประการ

20211010 135935

หลังจากนั้นเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสจำนวนหนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตามหลักกฎหมาย ซึ่งสรุปได้ว่าการดำเนินการของมติมหาเถรสมาคมในการแต่งตั้งเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย)ซ้ำซ้อนกันนั้นไม่ถูกต้อง ผิดหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาและ พ.ร.บ.สงฆ์อย่างชัดเจน อีกทั้งพระราชปริยัติเวทีเป็นพระสังฆาธิการผู้ปกครองสงฆ์ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความตั้งใจและมีสุขภาพแข็งแรง อายุแค่ 65 ปี จบเปรียญธรรม 9 ประโยค สามารถแกก้ไขปัญหาความแตกแยกของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จนเป็นหนึ่งเดียว และหลังจากเกิดกรณีฆ่าโปกปูนยังดิน “สามเณรปลื้ม”กลางลานวัดวังตะวันตกเมื่อปี 2560 ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา แก้สัญญาที่อิทธิพลทำสัญญาทาส 30+30 ฮุบที่ดินและทรัพย์สินของวัดต่าง ๆ เรียกคืนทรัพย์สินของวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับคืนมาได้มูลค่านับพันล้าน เจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งกล่าวว่า ในอดีตคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราวุ่นวายปั่นป่วน แตกแยก อยู่กันแบบตัวใครตัวมัน จนเกิดปัญหามากมาย โดยเฉพาะการฆ่าโปกปูนฝังดินสามเณรปลื้มกลางลานวัดวังตะวันตก เมื่อปี 2560 แต่หลังจากพระราชปริบัติเวที “เจ้าคุณเจือ” ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย) ได้ทุ่มเทแก้ไขปัญหาจนวงัดและคณะสงฆ์กลับมาเป็น 1 เดียว มีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำงานพัฒนาวัด พัฒนาคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด จึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะต้องเปลี่ยนเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ และทำการแต่งตั้งซ้ำซ้อนขึ้นมาแบบนี้ ไม่เคยมีมาก่อน ที่สำคัญเจ้าคณะเจือ ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงใด ๆ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก ทราบว่าทาง พศ.เขาไม่หยุด เขาดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนโดยจะให้เจ้าคณะจังหวัดที่ได้รับการแต้งตั้งใหม่รับพระบัญชาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ต.ค. นี้ ดังนั้นต่อไปคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะกลับมาสู่ความวุ่นวายปั่นป่วน ต่างคนต่างอยู่ แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มีเอกภาพ ที่สำคัญอิทธิพลฮุบที่ดินและทรัพย์สินวัดจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน

20211010 145948

ในขณะที่การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ที่ผ่านมาจะมีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการรูปใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า สุขภาพดีกว่าหรือมึความรู้ความสามารถดีกว่ารูปเก่า แต่ในครั้งก็ถือเป็นครั้งแรกที่แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่อายุมากกว่า สุขภาพแย่กว่ารวมทั้งความรู้ความสามารถในทุกด้านด้อยกว่าเจ้าคณะจังหวัดรูปเก่า และการดำเนินการมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน แม้จะมีการเสนอยกเจ้าคุณเจือ ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชในภายหลังก็ตาม เพราะในระเบียบการตั้งตั้งพระสังฆาธิการตั้งแต่เจ้าอาวาสไปแจนถึงสมเด็จพระสังฆราช จะต้องแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลงไม่ใช่แต่งตั้งซ้ำซ้อนก่อนจะมายกรูปเก่าขึ้นเป็นที่ปรึกษาในภายหลัง หลังการร่วมเสวานานานกว่า 2 ชม.พระครูพรหมเขตคณารักษ์ กล่าวสรุปว่ามติในที่ประชุมจะดำเนินการในเรื่องนี้ 1.คณะสงฆ์จังหงวัดนครศรีธรรมราชจะเดินทางไปพบเจ้าคณะภาค 16 ที่ จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อขอทราบเหตุผลและคำชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น 2. คณะสงฆ์จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าคณเหนใต้ วัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง 3. จะมีการล่ารายชื่อ 100,000 ชื่อเพื่อทูลเกล้าถวายฎีกา ฯ ตามลำดับต่อไป นอกจากนี้ยังมีการนำเอาคำสั่งเจ้าคณะภาค 16 มาเปรียบเทียบว่าในวันที่ 26 ก.ย. 2564 ยังทำหนังสือราชการถึงพระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ”ยังระบุว่า “เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ต่อมาหลังตกเป็นข่าวกรณีการประชุม มส.เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 กลับอ้างว่าได้มีมติแต่งตั้งพระราชปริบัติเวที ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเมื่อการประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยระบุว่าตั้งตั้ง ณ.วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ซึ่งย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงและน่าจะมีการดำเนินการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวภายหลังการประชุม มส.เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา.ซึ่งข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป.

20211010 130422

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก