สมาคมภัตตาคาร วอนรัฐผ่อนปรนมาตราการ

เสนอ 2 ข้อถึงนายกฯ ประเมินเสียหายเบื้องต้น 1400 ล้านบาท ลากยาวส่อเจ๊งทั้งประเทศ ขอปลดล็อคนั่งกินในร้านได้ตั้งแต่ 7 พ.ค. ระบุทุกร้านปฏิบัติตามมาตราฐานสากลในการเปิดบริการ ระยะยาวขอรัฐอุดหนุนค่าจ้าง 50% งดเก็บภาษี

วานนี้ นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย  ได้ทำหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้ช่วยผ่อนคลายมาตราการให้กับกลุ่มธุรกิจภัตตาคาร  โดยมีเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากคำสั่งของ ศบค.ในวันที่ 29 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา ให้ร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามมีการให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านเป็นเวลา 14 วัน ทางสมาคมภัตตาคารไทย ในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ได้รับข้อร้องเรียน ปรับทุกข์ จากผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยมาตรการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 และจากมาตรการควบคุมใน 2 ระยะการระบาดที่ผ่านมา ทำให้มีร้านจำนวนไม่น้อย ต้องยอมพ่ายแพ้ เลิกกิจการพร้อมกับหนี้สิน และอีกจำนวนมากกำลังเข้าสู่จุดวิกฤติ ของกิจการ สุ่มเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการจากมาตรการครั้งนี้ ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้น จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจประเทศตามมา ซึ่งมูลค่าความเสียหายของธุรกิจร้านอาหาร โดยประมาณการ จากคำสั่งล่าสุดนี้ อยู่ที่ 1,400 ล้านบาทต่อวัน อีกทั้งธุรกิจร้านอาหารมีห่วงโซ่เชื่อมโยงต่อธุรกิจอื่น ๆ มากมาย โดยเฉพาะภาคการเกษตรอันจะสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมาได้

ทางสมาคมภัตตาคารไทยในฐานะผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร จึงมีข้อเรียกร้องมายังท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อกรุณาพิจารณา 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
1.อนุญาตให้ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. และงดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ขอให้พิจารณาอนุญาตในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดทำมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ขึ้นมา เพื่อให้สถานประกอบการภาคบริการทั่วประเทศเข้าร่วม โดยมาตรฐาน SHA นับเป็นมาตรฐานด้านสาธารณสุข ที่อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ของสมัชชาการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council หรือ WTTC) ที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภาคธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมาตรฐาน SHA มีร้านอาหารจำนวนกว่า 2,000 ร้านที่ผ่านการตรวจสอบและให้การรับรองตามมาตรฐาน SHA ซึ่งร้านเหล่านี้เป็นร้านที่มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด และยังมีร้านอาหารอีกจำนวนมาก ที่แม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรฐาน SHA แต่ก็ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ ศบค.กำหนดมาอย่างเข้มงวดเช่นกัน ร้านอาหารเหล่านี้ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อทำมาตรฐานสาธารณะทุกข้อ เป็นการแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือกับ ศบค.ด้วยดีตลอดมา จึงมั่นใจได้ว่า ร้านเหล่านี้มีมาตรฐาน ทั้งในการป้องกันการติดเชื้อจากทั้งลูกค้าและพนักงานในร้านอยู่ในระดับสูง มีความปลอดภัย สามารถเปิดให้บริการให้นั่งรับประทานได้ หากเทียบกับสถานที่สาธารณะอีกหลายประเภทที่ผู้คนจำนวนมากไปใช้บริการประจำวันหลายสถานที่ยังไม่สามารถปฏิบัติมาตรการด้านสาธารณสุขตาม ศบค. กำหนดได้ ร้านอาหารขณะนี้ ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อที่รัฐบาลออกมาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาด การเว้นระยะ และหรือ มีฉากกั้น ยิ่งปัจจุบันลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการลดลงเกินกว่า 50 % สามารถจัดการเว้นระยะได้เกินกว่ามาตรฐานกำหนด

23184629272 0def012cf3 z 1

 

1.1 ร้านอาหารที่เป็นอาหารจานเดียวริมทางหรือร้านเล็ก ๆ ที่เป็นตึกแถว ขอให้พิจารณาอนุญาตกลับมาให้นั่งทานในร้านได้เช่นกันในวันที่ 7 พ.ค.2564 โดยมีข้อกำหนดบังคับให้ร้านอาหารประเภทดังกล่าวดำเนินการดังนี้
1.1.2 ต้องลดที่ลงอย่างน้อย 50 % ของที่นั่งเดิม
1.1.3 ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
1.1.4 ไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ไม่ได้มาด้วยกัน นั่งรวมโต๊ะเดียวกันเด็ดขาด
1.1.5 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุข ก่อนเข้าร้านอย่างเคร่งครัด
1.1.6 หากตรวจพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ท้องถิ่น และ สาธารณสุข มีสิทธิ์ที่ใช้อำนาจในการตักเตือนแก้ไขทันทีในครั้งที่ 1 หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้อีก สามารถใช้อำนาจในการสั่งปิดต่ออีก 7 วัน ตามคำสั่งของ ศบค. ได้ทันที
1.2 ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ชาบู บุฟเฟ่ต์ ไม่อนุญาตในนั่งโต๊ะเดียวกันเกิน 4 คน และต้องเว้นระยะห่างโต๊ะไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือ 1 เมตร แต่มีฉากกั้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ตักอาหารบุฟเฟ่ต์เอง หากไม่มีมาตรการดูแลป้องกันอย่างถูกวิธี เช่น ลูกค้าต้องใส่แมสปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไปรับอาหารหรือตักอาหาร และร้านต้องให้ลูกค้าใส่ถุงมือพลาสติกส่วนตัวด้วยทุกครั้ง รวมทั้งจำกัดจำนวนคนในการเดินตักอาหารให้เหมาะสมด้วย

2.มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร ด้วยสถานการณ์ผลกระทบของการระบาดโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ ด้วยเพราะมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์มากมาย ไม่สอดคล้องต่อสภาพความจริงของการประกอบธุรกิจ SME ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องประสบกับปัญหาด้านการเงินอย่างมาก สมาคมภัตตาคารไทย จึงใคร่ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาพิจารณาเยียวยา ดังนี้
2.1 รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาค่าจ้าง เงินเดือน 50 %
2.2 งดการจัดเก็บภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปีที่ผ่านมา
2.3 ผ่อนผันการชำระดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน และพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี
2.4 ขอความกรุณารัฐบาลโดย ศบค.ประสานเจ้าของห้างสรรพสินค้าลดค่าเช่าอย่างน้อย 50 % โดยเจ้าของพื้นที่ที่ให้ส่วนลดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลในรอบบัญชีถัดไป ซึ่งเป็นการช่วยประคับประคองร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมาตลอดทั้งปี
2.5 การเข้าถึงแหล่งเงินกู้

ทางสมาคมภัตตาคารไทยในฐานะผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ทราบดีมาตลอดถึงความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี ที่มีมายังผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร และเราเองตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา แม้จะต้องแบกรับความเสียหายทางธุรกิจไว้โดยลำพังก็ตาม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการในส่วนของร้านอาหารและพิจารณามาตรการช่วยต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอมานี้
////////////////////////////

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก