โปรดเกล้าฯโผทหาร 771 นายพลเรียบร้อย ตามคาด “บิ๊กหน่อย” ผงาดปลัดกลาโหม

โปรดเกล้าฯโผทหาร 771 นายพลเรียบร้อย ตามคาด “บิ๊กหน่อย” ผงาดปลัดกลาโหม

โผทหารคลอด 771 นายพล ตามคาด “บิ๊กหน่อย” ผงาดปลัดกลาโหม “บิ๊กเฒ่า” เต็งหนึ่งแม่ทัพเรือ ส่วน “บิ๊กป้อง” นั่งเก้าอี้ผบ.ทอ. ด้าน “บิ๊กบี้” เปิดทาง “บิ๊กโต” น้องรัก 3 ป. เป็นมทภ.1 ส่วน “พล.ต.สวราชย์” คุมอีสาน ขณะ “บิ๊กอ๊อฟ” ลูกชายอดีต ผบ.ทบ. ได้พลเอก ฟาก “เสธ.นิมิตต์-เสธ.โหน่ง” นายทหารคนสนิท “บิ๊กตู่” ขยับตำแหน่งขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 20.20 น. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญมีดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม “บิ๊กหน่อย” พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20) เสนาธิการทหารบก เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ. มนัสวี บูรณพงศ์ (ตท.20) ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร (ตท.21) ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ส่วนพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และโฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอัตราพลเอก ขณะที่พลตรีนิมิตต์ สุวรรณรัฐ รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอัตราพลโท ด้านพลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค หรือเสธ.โหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม ซึ่งเป็นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 1 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อัตราพลเอก

ส่วนกองทัพไทย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย (ตท.21) รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ (ตท.22) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ณตฐพล บุญงาม (ตท.21) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นเสนาธิการทหาร

พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นรองเสนาธิการทหาร พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.อ.ท.สุวรรณ ขำทอง เจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็นรองเสนาธิการทหาร พล.ท.จีรัชญ์ บุญชญา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ท.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อร้าย (ศตก.) ทหารม้าน้องรักของ “บิ๊กแก้ว” พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง

ด้านกองทัพบก พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ (ตท.22.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ (ตท.22) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก
ขณะที่ “บิ๊กอ๊อฟ” พล.ท.ทรงวิทย์ หนุ่นภักดี (ตท.24) รองเสนาธิการทหารบก ลูกชายของ “บิ๊กตุ๋ย” พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีตผบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาอัตราพลเอก ขณะที่ “บิ๊กโต” พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 (มทน.1) สายบูรพาพยัคฆ์ น้องรัก 3 ป. พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2

กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย (ตท. 20) รองปลัดกกลาโหม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21) เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ (ตท.22) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ตท.21) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) เสธ ทอ. เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

 

2021 09 15 9 10 00

 

อ่านต่อ โปรดเกล้าฯโผทหาร 771 นายพล

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก