logo
X

สยามบุก ศึกตีเมืองทวายครั้งที่ 1

ตั้งแต่พ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์ กองทัพสยามก็ไม่ได้ยกไปตีเมืองพม่ามาช้านานกว่าร้อยปี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ กองทัพสยามต้านการรุกรานจากพม่าได้ถึงสองครั้ง จากสงคราม 9 ทัพ 1 ครั้ง และจากศึกท่าดินแดงอีก 1 ครั้ง ก็ถึงโอกาสเวลาแล้ว ที่ไทยจะทำการตอบโต้พม่าบ้าง

#topnewsonline #topnews #evergreen #thailand #ประวัติศาสตร์ #รัชกาลที่1 #ไทยรบพม่า #รัตนโกสินทร์ #สงคราม #ศึกเมืองทวาย #วังหน้า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น