logo
X

เหนือขั้นรบร้อยชนะร้อย ? ชายผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 239 ครั้ง ยังไม่เคยชนะ

ยิ่งกว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เจอนี่หน่อย “คนยอดคน” ชายผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 239 ครั้ง ยังไม่เคยชนะสักครั้ง สมญานาม “ราชันการเลือกตั้ง”

#topnewsonline #topnews #evergreen #thailand #เลือกตั้ง #electionloser #biggestelectionloser #เลือกตั้งสว #เลือกตั้งอินเดีย #KPadmarajan #เลือกตั้ง238 #อินเดีย #india

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น