logo
X

“สหรัฐฯ” โวย “อิหร่าน” ฉวยประโยชน์การประท้วง โยงสถานการณ์ใน “กาซา”

“สหรัฐฯ” โวย “อิหร่าน” ฉวยประโยชน์การประท้วง โยงสถานการณ์ใน “กาซา” – “ผู้นำอิหร่าน” ยืนยันสนับสนุนกลุ่ม “ฮิซบอลเลาะห์”

#topnewstv #รัสเซีย #ยูเลียนาวาลนายา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น