logo
X

“ณรงค” แจงเหตุที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า มี 3 ข้อ ชี้ “ธนาคารโลก” เงินเฟ้อไม่เสถียร

“ณรงค” แจงเหตุที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า มี 3 ข้อ ชี้ “ธนาคารโลก” เงินเฟ้อไม่เสถียร ธปท.ต้องคงดอกเบี้ยอีกระยะ

#Topnews #เศรษฐา #เศรษฐพุฒิ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น