logo
X

“ปิยบุตร” ดักคอ “สส.งูเห่าส้ม” ถ้าเกิดเลือกที่จะออกจากพรรค “ก้าวไกล”ท่านนั้นหมดอนาคต

“ปิยบุตร” ดักคอ “สส.งูเห่าส้ม” ถ้าเกิดเลือกที่จะออกจากพรรค “ก้าวไกล” หรือไม่ได้อยู่ขั้วเดียวกันแล้ว “สส.” ท่านนั้นหมดอนาคตแน่นอน

#topnewstv #ปิยบุตร #สสงูเห่า

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น