logo
X

“สาวเทวี” ตะเพิดฝรั่งกลางร้าน ด้อยค่าคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ อย่าไปให้ค่ามันมาก

“สาวเทวี” ตะเพิดฝรั่งกลางร้าน ทำท่าทางด้อยค่าคนไทย พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แล้วไง อย่าไปให้ค่า

#topupdate #ฝรั่งด้อยค่าคนไทย #ต่างชาติด้อยค่าคนไทย #คนไทยพูดภาษาอังกฤษ

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น